Hotline tư vấn

0935.627.140

VI TÍNH THIÊN BẢO

VI TÍNH THIÊN BẢO

VI TÍNH THIÊN BẢO

VI TÍNH THIÊN BẢO

VI TÍNH THIÊN BẢO
VI TÍNH THIÊN BẢO

MAINBOARD : Bo mạch chủ

main b75

700.000 vnđ 750.000 vnđ

0014

450.000 vnđ 500.000 vnđ

asus h81

400.000 vnđ 400.000 vnđ

main asus h61

600.000 vnđ 600.000 vnđ

main giga h61

550.000 vnđ 550.000 vnđ

Bảng giá mua

Bảng giá bán

Gọi : 0935.627.140

X